“Τα μηνύματα της επανάστασης”: τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα…και πώς να τα αποκτήσετε.

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Πήλιο 2017