« Καθ΄οδών», μια περιπατητική παράσταση μέσα στην πόλη της Κέρκυρας

Η παράσταση αποτελεί ένα παλίμψηστο, που συνδυάζει την ιστορική μνήμη και το προσωπικό βίωμα. Η δράση θα είναι μια χάραξη διαδρομής σε σημαντικά σημεία της παλιάς πόλης, που η ομάδα θα επιλέξει ως σημαντικά. Θα γίνει ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα, σε συνεργασία με τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας της Κτητα﷽﷽﷽﷽﷽﷽ολυπολιτισμικρόν, με ΄οιχετορικέρκυρας, αλλά και μια έρευνα που θα συνδέσει την ιστορία με μουσική αφήγηση.

 

Σκοπός είναι να αναδειχθεί η σχέση των κατοίκων με την πόλη, η παλιά αλλά και η παρούσα σύνδεση της πόλης με την ιστορία, η εμβάθυνση στο παρόν, με στοιχεία του παρελθόντος. Θα δοθεί έμφαση στο πέρασμα της Κέρκυρας στο παρόν, με άξονα τον διαφωτισμό, την πολυπολιτισμικότητα και την επιρροή ιδεολογιών και αισθητικής από την Ευρώπη. Η παράσταση θα κινηθεί στο τρίπτυχο «εγώ, η κοινότητα, οι θεσμοί», έτσι ώστε να αναζητηθεί η θέση του καθενός μας σε μια κοινότητα που δημιουργεί θεσμούς.

Η περιπατητική παράσταση θα οργανωθεί σε εργαστηριακές συναντήσεις της ομάδας σε χρόνους που θα προσδιοριστούν σε σχέση με την έναρξη της δράσης Πόλη Σκηνή.