Επινοώντας τα αρχαία κείμενα για την σκηνή: η περίπτωση του θεάτρου για εφήβους.