Διαδικτυακό συμμετοχικό Σεμινάριο: «Με λογισμό και μ’ όνειρο – Μονόλογοι σε καραντίνα: Τα όνειρα μέσα στον πραγματικό κόσμο» Τεχνικές θεάτρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους πρόσφυγες