Από την ουτοπία στην πραγματικότητα- η περίπτωση του Λυκείου Επιδαύρου