Αλήθεια vs πραγματικότητα. Συνεκδοχές του ρεαλισμού στις τέχνες του 20ου αιώνα