Κακουδάκη, Τ. (2012). Μεγαλώνοντας ένα παιδί μέσα από τα κάγκελα της φυλακής: Βήμα-προς-βήμα οδηγός για την υλοποίηση ομάδων στήριξης παιδιών – θεατρικό εργαστήριο: “Ωραία Όρια”

ολο το βιβλίο εδώ

http://www.mothers-in-prison.eu/sites/default/files/1/GR_Guide_Support%20Group%20with%20Children.pdf