Διαδρομές βιωματικής διδασκαλίας Ευέλικτη ζώνη, μουσική, ιστορία για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών έθεσαν νέα διδακτικά δεδομένα και δημιούργησαν αυξημένες διδακτικές απαιτήσεις στον εκπαιδευτικό του 21ου αιώνα. Στο μεταβατικό στάδιο της πρώτης δεκαετίας που ήδη διανύσαμε, η ελλιπής επιμόρφωση, η έλλειψη σφαιρικής ενημέρωσης και συγκεκριμένων κατευθύνσεων επιβάλλουν την κατάθεση προτάσεων από ανθρώπους με παιδαγωγικές γνώσεις και διδακτική εμπειρία, τις οποίες θα μπορεί να εφαρμόσει ευέλικτα και στο πλαίσιο των προσωπικών του δυνατοτήτων ο σύγχρονος μάχιμος εκπαιδευτικός.
Μια τέτοια κατάθεση συγκροτημένων προτάσεων είναι και το παρόν βιβλίο που επιχειρεί να συμβάλει
στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων τρόπων προσέγγισης της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης, μέσω των γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας και της Μουσικής καθώς και της Ευέλικτης Ζώνης.
Οι δάσκαλοι της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού θα βρουν στην έκδοση αυτή σύγχρονες προτάσεις διδασκαλίας που έχουν εφαρμοστεί από τις συγγραφείς στη διδακτική πράξη και συμβαδίζουν με το πνεύμα των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο, Φωτεινή Σωτήρχου, Άση Κονδυλίδου, Γεωργία Κακουδάκη, Μυρσίνη Λενούδια – Σακελλαρίδου